Olet tässä: Etusivu » Nyt » Opiskelijat kaipaavat liikuntapalveluita ja opinto-ohjausta

Opiskelijat kaipaavat liikuntapalveluita ja opinto-ohjausta

Yliopisto ja ylioppilaskunta järjestivät viime lokakuussa hyvinvointikyselyn, johon saatiin 453 vastausta.
”Vastauksia on nyt pureskeltu ja pohdittu. Olemme ihan tyytyväisiä vastaajien määrään”, kertoo Vaasan yliopiston opintoasiain suunnittelija Sannakaisa Holmlund.
”Tiedotusta kyselyistä pitäisi jatkossa kuitenkin tehostaa, sillä vastanneista 78 % oli naisia ja 67 % filosofisesta tiedekunnasta. Vastauksia siis tulisi tulkita tätä seikkaa silmällä pitäen. Tulokset ovat kuitenkin suuntaa antavia, ja nyt tiedämme, mihin tarttua sekä seuraavissa kyselyissä että toimenpiteillä.”

Vastauksien mukaan Vaasan yliopiston opiskelijat voivat hyvin. 71 % vastanneista kokee olevansa oikealla alalla, ja 53 %:lla opinnot etenevät hyvin.
”Tuloksissa näkyy myös yliopistomme yhteisöllisyys. Ihmissuhteitaan yliopistolla kuvailivat hyviksi 44 % ja tyydyttäviksi 30 % vastanneista. Lisäksi yliopistoa kuvattiin ennen kaikkea suvaitsevaiseksi, yhteisölliseksi, opiskelijoita arvostavaksi ja ammatilliseksi”, Holmlund kuvaa.

Kysely antaa myös tärkeää aineistoa kampuksella syksyllä työnsä aloittaneelle opintopsykologille.
”Kysymykseen ’Onko sinulla ollut elämässäsi jokin kriisitilanne, joka on vaikuttanut opintojesi etenemiseen, esimerkiksi läheisen kuolema, onnettomuus tai sairaus?’ 25 % vastasi myöntävästi. Elämässä voi sattua kaikenlaista. Olisi hyvä pohtia, voisiko yliopisto tulla jotenkin vastaan, että opinnot sujuisivat paremmin.”

Vaikka suurin osa kyselyyn vastanneista voi hyvin, ei Holmlundin mukaan saisi kuitenkaan unohtaa niitä, joille ei kyselyn mukaan kuulu yhtä hyvää.
”Heikko itsearvostus oli 7 %:lla, ja opinnot sujuivat heikosti 6 %:lla. Vaikka kiusaamista oli kokenut vain 4 %, luku ei silti ole nolla. Tätä ei tule jättää huomiotta, ja palaamme asiaan tarkemmin seuraavissa kyselyissä.”

Vastauksista nousivat esille myös kattavan yliopistoliikunnan puuttuminen ja riittämätön opinto-ohjaus. Yliopistoliikunnan pieni tarjonta saattaa näkyä vastauksessa, jonka mukaan kolmanneksi suurin syy liikuntaharrastusten vähyyteen on rahan puute. Vastaajat olivatkin nimenneet kehittämiskohteiksi edulliset liikuntapalvelut, Hops-keskustelut, henkilökohtaisen opinto-ohjauksen ja urasuunnittelun.
”On hyvä, että mikään tietty ei noussut kyselystä esiin huolestuttavasti. Kyselyn tulokset otetaan huomioon opinto-ohjausta ja liikuntapalveluita suunniteltaessa”, sanoo VYY:n edunvalvontasihteeri Jaana Immonen.
Yliopisto ja ylioppilaskunta neuvottelevat parhaillaan opiskelijoiden liikuntapalveluiden kehittämisestä.

Tietoa kirjoittajasta

Julkaistuja artikkeleita : 294

Jätä kommentti

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.