Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/vyy/public_html/Ylioppilaslehti/textpattern/lib/txplib_misc.php(594) : eval()'d code on line 42
Vuoden 2011 maistereista vain neljä prosenttia työttömänä » Vaasan ylioppilaslehti

Vuoden 2011 maistereista vain neljä prosenttia työttömänä

Yliopiston tekemän kyselytutkimuksen mukaan viime vuonna valmistuneista opiskelijoista 77 prosenttia on vakituisessa tai määräaikaisessa kokopäivätyössä. 

Vaasan yliopistosta työllistyy hyvin, mutta palkkakohtaiset erot ovat melko isoja eri aloilla. Teknillisellä alalla tuore maisteri tienaa keskimäärin 3 475 euroa kuukaudessa, humanistisella alalla puolestaan 2 427 euroa. Keskimääräinen palkka on 3124 euroa kuussa.

Tämä käy ilmi yliopiston urapalveluiden tekemästä sijoittumisseurantatutkimuksesta, jossa tarkastellaan vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden työllistymistä vuosi valmistumisen jälkeen. Tutkimus julkaistaan toukokuussa, mutta Vaasan ylioppilaslehti sai siitä ennakkotietoja.

Viime vuonna valmistuneista maistereista 77 prosenttia on tällä hetkellä vakituisessa tai määräaikaisessa kokopäivätyössä. Osa-aikatyössä on neljä prosenttia, yrittäjänä kolme prosenttia.

Maistereista neljä prosenttia on työttöminä, kun valmistumisesta oli kulunut vuosi. Tämä on yksi prosentti enemmän kuin vuoden 2011tutkimuksessa. Eniten työttömiä on teknillisellä ja yhteiskuntatieteellisellä - molemmissa kymmenen prosenttia kyselyyn vastanneista.

Valtaosa työllistymisvaikeuksissa olevista maistereista arvioi, että syinä heidän ahdinkoonsa ovat työkokemuksen puute, puutteelliset suhdeverkostot ja alan heikko työtilanne. Harva on sitä mieltä, että ongelmat johtuisivat esimerkiksi tutkinnon heikosta arvostuksesta tai vääränlaisista opintoaineyhdistelmistä.

"Kansainvälisillä opiskelijoilla kaikkein yleisin syy on suomen kielitaidon puute", Vaasan yliopiston uraohjaaja Sunna Vainiomaa kertoo.

Pääosin (65 prosenttia) työllistäjänä ovat yritykset ja valtionyhtiöt. Yhteiskuntatieteellisellä alalla tilanne on toinen: lähes puolet työllistyi kunnallissektorille. Humanistisella alalla kunnalla on töissä noin kolmannes vuonna 2011 valmistuneista.

Kolmannes maistereista kokee olevansa työssä, jonka vaatimustaso on osittain tai selvästi heidän koulutustasonsa alle. Vainiomaan mukaan vaatimustason selkeä määritteleminen on hankalaa, koska ihmisten käsitykset oman alan töistä vaihtelevat hyvin paljon.

"Joskus tutkimukseen on vastannut kaksi eri henkilöä, joilla on ollut sama koulutus ja samanlaiset työtehtävät. Toinen kertoi olevansa oman alan töissä, toinen ei."

Yleisimpiä syitä (34 prosenttia) ottaa vastaan koulutusta vastaamaton työ on tyytyminen, kun mitään muutakaan ei ole saatavilla. Lähes yhtä yleinen syy (29 prosenttia) on halu jatkaa työpaikassa, jossa oli jo ennen valmistumista.

"Osa odottaa, että nykyisessä työssä tapahtuu urakehitystä ja he pääsevät myöhemmin tehtäviin, jotka vastaavat paremmin heidän koulutustaan. Toiset taas haluavat työkokemusta tulevaisuuden varalle", Vainiomaa kertoo.

Viime vuonna valmistuneista noin kolmannes (35 prosenttia) on muuttanut töihin pääkaupunkiseudulle. Myös Vaasassa näyttää olevan töitä tarjolla: lähes 30 prosenttia ilmoittaa jääneensä töihin opiskelupaikkakunnalleen.

Ulkomailla työskentelee 4 prosenttia kyselyyn osallistuneista.

Tutkimukseen osallistuneet maisterit pitivät omassa työssään tärkeinä ominaisuuksina erityisesti tiedonhankintataitoja, ongelmanratkaisukykyä, ryhmätyötaitoja sekä kykyä organisoida asioita järjestelmällisesti.

Monet kuitenkin kokevat, että Vaasan yliopisto ei onnistunut tarjoamaan näitä ominaisuuksia koulutuksessa yhtä paljon kuin niitä nykyisissä työtehtävissä tarvitaan.

 

Sijoittumisseurantatutkimus 2012

Yliopiston tekemään sijoittumisseurantatutkimukseen osallistui 182 maisteria, jotka valmistuivat vuonna 2011. Tutkimus tehtiin vuosi valmistumisen jälkeen.

KESKIMÄÄRÄINEN PALKKAUS ALOITTAIN

2 427 euroa
Humanistinen

3154 euroa
Kauppatieteellinen (kauppatieteellinen tiedekunta)

3248 euroa
Kauppatieteellinen (teknillinen tiedekunta)

3427 euroa
Yhteiskuntatieteellinen

3475 euroa
Teknillistieteellinen

TYÖMARKKINATILANNE

80%
Vakituisessa tai määräaikaisessa kokopäivätyössä

4%
Osa-aikatyössä

4%
Apurahatutkijanä

3%
Yrittäjänä

4%
Työttömänä

4%
Perhevapaalla

3%
Päätoiminen opiskelija

TYÖTTÖMÄNÄ VALMISTUMISEN JÄLKEEN

70 %
Ei

30%
Kyllä

TYÖTTÖMYYSAIKA*

27%
Alle 3 kk

27%
3 -5 kk

21%
6-8 kk

10%
9-11 kk

15%
Yli 12 kk

*Jos töitä ei ollut heti valmistumisen jälkeen

ANTOIKO TUTKINTO RIITTÄVÄT VALMIUDET TYÖELÄMÄÄN?

49%
Kyllä

4%
Ei

46%
Osittain 

 

Tämän artikkelin kommentointi on päättynyt.