Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/vyy/public_html/Ylioppilaslehti/textpattern/lib/txplib_misc.php(594) : eval()'d code on line 42
Koulutusohjelmat uudistuvat » Vaasan ylioppilaslehti

Koulutusohjelmat uudistuvat

Opintoasioiden johtaja. ”Oman alan osaamisen lisäksi uudistetuissa tutkinnoissa näkyvät kansainvälistymisvalmiudet ja liiketoimintaosaamisen opinnot”, Anja Britschgi sanoo. Kuva: Kaj Paulamäki

Ensi syksystä lähtien kandidaatin koulutusohjelmia on puolet vähemmän. Opintoasioiden johtajan mukaan uudistus ei karsi koulutustarjontaa vaan lisää tutkintojen monipuolisuutta.

Koulutusohjelmat uudistuvat ensi syksynä Vaasan yliopistossa. Tavoitteena on muun muassa parantaa kandidaatin tutkintojen vetovoimaa sekä tehdä niistä aikaisempaa yhtenäisempiä kokonaisuuksia.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koulutusohjelmien määrä puolittuu, eli vähenee kuudestatoista kahdeksaan. Suurin muutos tapahtuu humanistisella alalla, jossa nykyisen seitsemän kandiohjelman sijasta on jatkossa tarjolla kolme suuntausta: kotimaiset kielet, saksan kieli ja kirjallisuus sekä viestintätieteet, nykysuomi ja englanti.

Hallintotieteissä määrä vähenee neljästä yhteen. Teknillisessä tiedekunnassa ja kauppatieteellisessä tiedekunnassa koulutusohjelmien sisältö tai määrä eivät muutu.

"Uudistuksen tarkoituksena ei ole vähentää koulutusta", opintoasioiden johtaja Anja Britschgi sanoo. Hänen mukaansa koulutusohjelmissa on yhdistetty opetusta, jotta tiedekuntien ja yksiköiden osaamista voidaan hyödyntää paremmin.

"Koulutusohjelmien sisällöt monipuolistuvat. Uudistuksessa oppiaineet eivät häviä mihinkään, vaan jatkossa ne ovat tutkintojen sisällä."

Nykyiset opiskelijat saavat valita, jatkavatko he opintojansa vanhojen koulutusohjelmien mukaan vai siirtyvätkö uusiin.

Britschgin mukaan uudet kandidaatin koulutusohjelmat on suunniteltu laajemmiksi kokonaisuuksiksi, joissa on entistä enemmän englanninkielistä opetusta, liiketoimintaosaamista sekä soveltuvuutta työelämään.

Erityisesti humanistisella alalla koulutusohjelmat ovat aiempaa ohjelmallisempia, ja opintopolku on tiukemmin määritetty. Esimerkiksi opiskelijan valinnanvapaus tutkintoon suoritettavien sivuaineiden osalta on siten pienempi.

"Vaarana on tietysti se, että opiskelusta tulee liian koulumaista eikä akateemiselle vapaudelle jää tilaa", Britschgi sanoo.

Uudistuksella on myös haluttu korostaa tutkintojen kaksiportaisuutta: kandidaatinvaiheen ja maisterivaiheen opetus ja koulutussisältö pitäisi jatkossa erota selkeämmin toisistaan.

"Maisterivaiheen luonne on paljon tiiviimpi", Britschgi luonnehtii, "ryhmäkoot ovat pienemmät ja tutkimus on lähempänä oppiaineen opetusta. Englanninkielinen koulutus lisääntyy erityisesti kauppatieteen ja tekniikan alan maisteriopinnoissa."

Koulutusohjelmauudistuksessa muuttuu myös opintopolun rakenne. Ensi syksystä lähtien missään tiedekunnassa ei haluamaansa pääainetta pääse lukemaan suoraan, vaan valinnat tehdään kandivaiheen ensimmäisen lukuvuoden lopulla.

Tämän tarkoituksena on, ettei opiskelijan tarvitse tietää ensimmäisenä opiskeluvuonna tai yliopistoon hakiessa, mihin pääaineeseen hän haluaa suuntautua. Kauppatieteellisessä tiedekunnassa vastaavanlainen käytäntö on ollut olemassa jo ennen uudistusta, joten eniten muutos vaikuttaa filosofiseen ja teknilliseen tiedekuntaan.

Vielä ole varmistunut, mitä kriteereitä nämä tiedekunnat käyttävät pääainevalinnassa. Todennäköisin vaihtoehto on, että päätöksiä tehdään opintomenestyksen perusteella, Britschgi sanoo.

"Nyt haasteena on tietää, miten opiskelijoiden kiinnostuksen kohteet menevät, etteivät kaikki hae samaan pääaineeseen."

Tämän artikkelin kommentointi on päättynyt.