Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/vyy/public_html/Ylioppilaslehti/textpattern/lib/txplib_misc.php(594) : eval()'d code on line 42
Hiljaiset opiskelijat » Vaasan ylioppilaslehti

Hiljaiset opiskelijat

Ehkä maailman tylsin ja puisevin virke: Vaasan yliopiston laadunvarmistusjärjestelmä läpäisi Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) auditoinnin hyväksytysti. Kuulostaa byrokraattiselta ja etäiseltä. Siitä on vaikea saada otetta.

Virkkeen sisältö on kuitenkin merkityksellinen erityisesti yliopistolle, mutta myös opiskelijoille. Käytännössä auditoinnin hyväksyminen tarkoittaa sitä, että Vaasan yliopistolla on uskottava järjestelmä, jolla toiminnan laatua valvotaan ja kehitetään jatkuvasti. Tämä ei ole itsestäänselvyys, sillä esimerkiksi Tampereen yliopisto ei auditointia päässyt läpi.

Vaikka laadunvarmistusjärjestelmä kuulostaa monelle harmaalta sanahelinältä, sillä on suora tarttumapinta opiskelijan arkeen. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että yliopisto käyttää järjestelmällisesti opiskelijapalautetta koulutusohjelmien ja opetuksen kehittämiseen: Weboodin kautta kerätään kurssipalautetta, dekaanit tapaavat opiskelijajärjestöjen edustajia ja tiedekunnilla on omanlaisia palautetilaisuuksia, joissa opetuksesta keskustellaan kasvokkain. Lisäksi yliopistoportaalissa on sähköinen palautelomake. Tästä opiskelijalähtöisyydestä Vaasan yliopisto saikin kiitosta KKA:lta.

Silti myös kehitettävää löytyy: opiskelijakyselyiden palauteprosentti on turhan alhainen. Toisin sanoen opiskelijaa kyllä kuunnellaan ja palautekanavia on, mutta opiskelija ei puhu. Syy hiljaisuuteen saattaa olla se, että palautteen antamisella ei välttämättä koeta olevan vaikutusta. Miksi siis vaivautua, moni ajattelee. Toinen syy saattaa olla käsitys yliopiston toiminnan kankeudesta: muutokset tapahtuvat turhan hitaasti.

Yliopisto tekee opiskelijalähtöistä kehitystyötä opetuksessa, mutta sen pitäisi näkyä enemmän myös ulospäin. Mikäli yliopisto haluaa nostaa palauteprosenttia ja lisätä opiskelijalähtöisyyttä opetukseen, sen on syytä tuoda esille konkreettisia kehitystoimenpiteitä, joita on tehty palautteiden pohjalta. Kaikkia palautteita ei tietysti voida toteuttaa, mutta myös niitä olisi hyvä kommentoida julkisesti. Siten palautteen antamiselle tulee enemmän merkitystä.

Opiskelijoiden ja yliopiston toimivalle vuorovaikutukselle on hyvät lähtökohdat. KKA:n raportissa mainitaan esimerkiksi vertaistutorointijärjestelmän toimivan hyvin, mikä puolestaan tarkoittaa uusien opiskelijoiden pääsevän sujuvasti sisään yliopistoyhteisöön. Kun opiskelija kokee olevansa osa tätä yhteisöä, hän todennäköisesti haluaa vaikuttaa ympäristöönsä.

Palautteessa pelkkä määrä ei tietystikään ole ratkaisevassa asemassa. Myös laadulla on merkitystä. Yksi tarkkanäköinen ja rakentava palaute voi saada aikaan enemmän kuin kymmenet puolivillaiset sohaisut. Opiskelijoiden tulisikin muistaa, että kurssipalaute ei vaikuta pelkästään yhteen kurssiin, vaan vaikutukset voivat ulottua myös koko opetusjärjestelmään. Kun laadunvarmistusjärjestelmä toimii hyvin, hyvät käytänteet siirtyvät sujuvasti myös tiedekuntien ja yksiköiden välillä.

Kaj Paulamäki
Päätoimittaja
paatoimittaja@vaasanylioppilaslehti.fi

Tämän artikkelin kommentointi on päättynyt.